Gương mặt tiêu biểu
 • Nguyễn Lưu Thu Trang
  Nguyễn Lưu Thu Trang
 • Đào Mai Chi
  Đào Mai Chi
 • Trần Đức Mạnh
  Trần Đức Mạnh
 • Nguyễn Trung Đạt Bình
  Nguyễn Trung Đạt Bình
 • Lê Thị Thùy Linh
  Lê Thị Thùy Linh

KĐT Dương Nội – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội -

Điện thoại: 024. 3358.1717 

E-mail: c23quocte@hanoiedu.vn

https://www.facebook.com/quoctevietnam