Gương mặt tiêu biểu
 • Trần Đức Mạnh
  Trần Đức Mạnh
 • Nguyễn Trung Đạt Bình
  Nguyễn Trung Đạt Bình
 • Lê Thị Thùy Linh
  Lê Thị Thùy Linh
 • Bùi Thu An
  Bùi Thu An
 • Nguyễn Lê Thủy Tiên
  Nguyễn Lê Thủy Tiên

KĐT Dương Nội – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội -

Điện thoại: 024. 3358.1717 

E-mail: c23quocte@hanoiedu.vn

https://www.facebook.com/quoctevietnam