Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Hướng dẫn thủ tục chuyển trường của học sinh THPT

o:p>

                a, Chuyển đi các tỉnh, thành phố khác: HS nộp hồ sơ xin cấp Giấy giới thiệu chuyển trường tại Sở GD&ĐT Hà Nội (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả  kết quả giải quyết thủ tục hành chính).

b, Chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội:

- HS tự  liên hệ tại trường THPT xin chuyển đến.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường và hồ sơ của HS nếu đầy đủ, hợp lệ Hiệu trưởng ghi ý kiến tiếp nhận vào Đơn xin chuyển trường của HS, sau đó HS nộp hồ sơ chuyển trường tại Sở GD&ĐT Hà Nội.

c, Chuyển đến các trường trong thành phố: HS tự liên hệ tại trường THPT xin chuyển đến và nộp hồ sơ theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (liên hệ chuyển trường): HS nộp Đơn xin chuyển trường (theo mẫu), Giấy giới thiệu chuyển trường, bản sao Học bạ hoặc Bảng kết quả học tập tại trường THPT xin chuyển đến. Khi chưa được Sở duyệt HS vẫn tiếp tục học tập tại trường cũ và không được rút hồ sơ.

- Giai đoạn 2 (nhập học): sau khi được Sở duyệt cho phép chuyển trường HS nhận phiếu vào lớp ở trường mới, rút toàn bộ hồ sơ (mục II.1) ở trường cũ để  nộp về trường mới.

3. Hồ sơ, thủ tục xin học lại              

                a, Đối tượng: HS xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định.

                b, Hồ sơ: HS phải có Đơn xin học lại, Học bạ, Bản sao Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT, Bằng tốt nghiệp THCS, Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại địa phương trong thời gian nghỉ học.

                c, Thủ tục:

            - HS xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

            - HS xin học lại tại trường khác: Giấy giới thiệu của trường được thay bằng Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại địa phương trong thời gian nghỉ học.

            - HS xin học lại vào lớp đầu cấp THPT: Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, giải quyết đối với những HS đã trúng tuyển vào một trường THPT, được cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT. Trường tiếp nhận HS phải lập Danh sách báo cáo Sở.

 

III. ĐỐI VỚI  HỌC SINH VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI  VỀ NƯỚC

 

1. Văn bằng

            Có văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp THCS tương đương bằng tốt nghiệp THCS của Việt Nam. HS đã học ở Việt Nam, sau thời gian học ở nước ngoài, khi về nước phải có bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Việt Nam.

2. Tuổi

            Được gia hạn thêm 1 tuổi so với quy định của cấp học.

3. Chương trình học tập

            a, Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt Nam với những môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, HS phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam.

             b, Những HS đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường THPT ở Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó.

            c, HS muốn vào học trường chuyên biệt phải thực hiện theo Quy chế của trường chuyên biệt đó.

4. Hồ sơ

a, Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, có ý kiến  tiếp nhận của Hiệu trưởng trường THPT xin chuyển đến.

            b, Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

            c, Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

            d, Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có).

            e, Bản sao Giấy khai sinh.

                g, Hộ khẩu thường trú hoặc Quyết định điều động công tác về cơ quan Nhà nước tại Hà Nội của cha mẹ hoặc người giám hộ. Các trường hợp khác HS chỉ được chuyển đến các trường THPT ngoài công lập.

5. Thủ tục chuyển trường

HS tự liên hệ  tại trường THPT xin chuyển đến, sau khi có ý kiến tiếp nhận của trường HS nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT Hà Nội; căn cứ vào thực tế của trường THPT xin chuyển đến (sĩ số, trình độ HS) và hồ sơ của HS Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xem xét, giải quyết.

 

IV.  ĐỐI VỚI  HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

1. Văn bằng

            Có bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục của Việt Nam đối với từng bậc học, cấp học.

 

2. Sức khoẻ

            HS phải được kiểm tra sức khoẻ khi nhập học theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

3. Tuổi

            Được gia hạn thêm 1 tuổi so với quy định của cấp học.

4. Hồ sơ

a, Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, có ý kiến  tiếp nhận của Hiệu trưởng trường THPT xin chuyển đến.

            b, Bản tóm tắt lý lịch, bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).

            c, Học bạ.

            d, Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm  quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam), ảnh cỡ 4x6 cm.

5. Thời hạn đào tạo

            Được thực hiện như đối với công dân Việt Nam theo quy định của Luật Giáo dục.

6. Ngôn ngữ học tập

Trong thời gian học tập, HS người nước ngoài học các môn học bằng tiếng Việt như đối với HS Việt Nam. HS chưa biết tiếng Việt sẽ phải học qua chương trình đào tạo tiếng Việt dự bị, khi học hết chương trình phải được kiểm tra trình độ tiếng Việt trước khi vào học chính khoá. HS người nước ngoài được phép lựa chọn học môn Ngoại ngữ có trong chương trình học và không trùng với ngôn ngữ  đang sử dụng.

7. Chế độ tài chính

                Theo hợp đồng hoặc thoả thuận giữa cơ sở đào tạo với tổ chức hoặc cá nhân tài trợ  gửi đào tạo.

8. Thủ tục chuyển trường

HS tự liên hệ  tại trường THPT xin chuyển đến, sau khi có ý kiến tiếp nhận của trường HS nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT Hà Nội; căn cứ vào thực tế của trường THPT xin chuyển đến (sĩ số, trình độ HS) và hồ sơ của HS Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xem xét, giải quyết.

 

 V. THẨM QUYỀN, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

 

1. Thẩm quyền giải quyết

            a, Trường THPT:

            - Đối với HS xin chuyển đi các tỉnh, thành phố khác: trường cấp  Giấy giới thiệu chuyển trường (theo mẫu) và trả hồ sơ cho HS.

            - Đối với HS chuyển đi các trường trong thành phố: trường cấp Giấy giới thiệu chuyển trường, xác nhận vào Đơn xin chuyển trường của HS, cấp bản sao Học bạ hoặc Bảng kết quả học tập để HS liên hệ chuyển trường.

            - Việc tiếp nhận HS chuyển từ các trường trong thành phố được thực hiện như sau:

            + Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt chuyển trường, gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng; Phó chủ tịch là Phó hiệu trưởng; Thư ký là Thư ký Hội đồng trường; Uỷ viên: có  4 uỷ viên trong đó có 1 cán bộ Văn phòng.               

            + Tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 1 của HS chuyển đến.

            + Căn cứ vào tình hình thực tế của trường và số lượng HS xin chuyển đến, Hội đồng xét duyệt và đề nghị Danh sách HS chuyển đến (theo mẫu), khi xét duyệt phải có Biên bản. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ và số lượng HS chuyển đến, đảm bảo chính xác và công khai.

            + Nộp về Sở (qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định CLGD): Báo cáo thống kê số lượng HS, Biên bản xét duyệt của Hội đồng, Danh sách HS chuyển đến, Đơn xin chuyển trường của HS theo đúng thời gian quy định.

            + Căn cứ vào kết quả duyệt của Sở, Hiệu trưởng ký đồng ý tiếp nhận vào Đơn xin chuyển trường của HS, viết phiếu vào lớp và yêu cầu HS nộp hồ sơ giai đoạn 2, nếu đầy đủ, hợp lệ mới được tiếp nhận HS vào học. 

            b, Sở GD&ĐT:

            - Thành lập Hội đồng xét duyệt chuyển trường của Sở.

            - Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng xem xét và duyệt Danh sách HS chuyển đến của từng trường THPT.    

            - Tiếp nhận hồ sơ, xét giải quyết đối với những HS chuyển trường từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội.

            - Cấp Giấy giới thiệu chuyển trường cho HS chuyển đi các tỉnh, thành phố khác.

2. Thời gian          giải quyết và chế độ báo cáo

            Mỗi năm học có 2 đợt giải quyết  chuyển trường cho HS: đợt 1 (đầu năm học) từ 01/7 đến 15/8; đợt 2 (đầu học kỳ II) từ 02/01 đến 15/01. Trường hợp đặc biệt, ngoài thời gian quy định trên sẽ do Giám đốc Sở quyết định.

        a, Lịch tiếp nhận hồ sơ của HS xin chuyển đi các tỉnh, thành phố khác và HS chuyển từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội tại Sở GD&ĐT (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính): các ngày làm việc trong tuần trong từng đợt nói trên. Trả kết quả: sau 01 ngày đối với cấp Giấy giới thiệu chuyển trường, sau 03 ngày đối với HS chuyển từ các tỉnh, thành phố khác vê Hà Nội.

       b, Lịch tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đối với HS chuyển trường trong  thành phố, thực hiện như sau:

 

 

 

Đợt 1 (đầu năm học) từ  01/7 đến 15/8

 

Thời gian

Đơn vị

Nội dung công việc

 

 

01/7-01/8

 

Trường

- Tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 1 của HS chuyển đến, xét duyệt và lập Danh sách HS chuyển đến.

- Cấp Giấy giới thiệu chuyển trường, hoàn chỉnh hồ sơ cho HS chuyển đi.

 

02/8-05/8

 

Trường

Nộp về Sở (qua Phòng QLT&KĐCLGD):

- Báo cáo thống kê số lượng HS (theo mẫu).

- Biên bản xét duyệt, Danh sách HS chuyển đến  (theo mẫu- mỗi loại Danh sách 2 bản), Đơn của HS chuyển đến.

06/8-12/8

Sở

Xét duyệt Danh sách HS chuyển đến của các trường.

 

13/8-15/8

 

 

 

Trường

 

- Nhận kết quả xét duyệt chuyển trường tại Sở (Phòng QLT&KĐCLGD).

- Thông báo kết quả, viết phiếu vào lớp và tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 2 của những HS có tên trong Danh sách được Sở duyệt.

 

Đợt 2 (đầu học kỳ II) từ  02/1 đến 15/1

 

 

Thời gian

 

Đơn vị

 

Nội dung công việc

 

 

02/1-07/1

 

Trường

- Tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 1 của HS chuyển đến, xét duyệt và lập Danh sách HS chuyển đến.

- Cấp Giấy giới thiệu chuyển trường, hoàn chỉnh hồ sơ cho HS chuyển đi.

 

08/1-10/1

 

Trường

Nộp về Sở (qua Phòng QLT&KĐCLGD):

- Báo cáo số thống kê lượng HS (theo mẫu).

- Biên bản xét duyệt, Danh sách HS chuyển đến  (theo mẫu - mỗi loại Danh sách 2 bản), Đơn của HS chuyển đến.

10/1-12/1

Sở

Xét duyệt Danh sách HS chuyển đến của các trường.

 

13/1-15/1

 

Trường

- Nhận kết quả xét duyệt chuyển trường tại Sở (Phòng QLT&KĐCLGD).

- Thông báo kết quả, viết phiếu vào lớp và tiếp nhận hồ sơ giai đoạn 2 của những HS có tên trong Danh sách được Sở duyệt.

 

3. Một số biểu mẫu

            a, Giấy giới thiệu chuyển trường.

            b, Đơn xin chuyển trường (dùng cho HS chuyển trường trong thành phố).

            c, Báo cáo thống kê số lượng HS.

            d, Danh sách HS chuyển đến.

            Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THPT thực hiện nghiêm túc những nội dung hướng dẫn trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Sở bằng văn bản để kịp thời xem xét, giải quyết.

            Hướng dẫn này được thực hiện từ  ngày 02 tháng 01 năm  2011./.

 

Hướng dẫn thủ tục chuyển trường của học sinh THPT Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng trường trung học phổ thông   Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ - BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
 • Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam - Giới thiệu dự án hợp tác giáo dục Quốc tế Việt Nam - Hoa Kỳ
 • Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012.
 • Giúp học sinh có những hành vi chuẩn mực.
 • Lịch Sử ngày Nhà giáo Việt Nam
 • Triển lãm Giáo dục Vương quốc Anh
 • Học sinh tiểu học được học 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh
 • Kỹ năng sống cho trẻ em: Học ngay không muộn
 • Bộ Giáo dục yêu cầu hát Quốc ca trong lễ chào cờ
 • Hình ảnh giao lưu với trường THCS Mai Châu và trường Dân tộc Nội trú Mai Châu
 • Thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
 • Tin mới
  Đọc nhiều nhất
  Trang chủ |Đặt VIS là trang chủ|Tuyển dụng|Liên hệ
  Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam - Phường Dương Nội – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội - Số điện thoại: 04. 3358.1717
  © Copyright 2008 VIS, All right reserved Contact us - Thông tin trường
  ® VIS giữ bản quyền nội dung trên website này.
  Tài khoản: 1410206022574 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Mỹ Đình