Tin tức
Giờ thực hành Sinh học lớp 6

Với phương châm “ Học đi đôi với thực hành”, Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam luôn luôn tổ chức cho các con học sinh một môi trường học tốt nhất, tạo điều kiện cho các con học sinh tiếp xúc với các tri thức thực tiễn trong cuộc sống.

Với điều kiện khuôn viên nhà trường thuận lợi có đầy đủ mô hình vườn thực nghiệm, trang trại rau sạch, khu nuôi trồng nông sản sạch chất lượng cao. Tuần vừa qua nhà trường đã tổ chức cho các con học sinh khối 6 đi tham quan thực nghiệm trong giờ Sinh học. Các con học sinh rất hào hứng vì được tiếp xúc trực tiếp với những tri thức thực tế sinh học trong cuộc sống. 

KĐT Dương Nội – Quận Hà Đông – TP. Hà Nội -

Điện thoại: 024. 3358.1717 

E-mail: c23quocte@hanoiedu.vn

https://www.facebook.com/quoctevietnam