Trang chủ Cuộc sống học đường VISers trải nghiệm Công bố kết quả cuộc thi ảnh HALLOWEEN “𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓 𝐒𝐏𝐎𝐎𝐊𝐒” NĂM HỌC 2021 – 2022

Công bố kết quả cuộc thi ảnh HALLOWEEN “𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓 𝐒𝐏𝐎𝐎𝐊𝐒” NĂM HỌC 2021 – 2022

Chúc mừng các bạn đã vượt qua rất nhiều các tác phẩm dự thi khác để đạt giải Cuộc thi “Sweet Spooks” 2021
❤ KHỐI TIỂU HỌC
Giải độc đáo : Lê Phúc An 2A
Giải hóa trang: Nguyễn Thảo Nhi 1A2
Giải lan tỏa: Phạm Hoàng Khôi Nguyên 1A2
Trương Tùng Lâm 1A3

❤ KHỐI THCS
Giải độc đáo: Vũ Nhật Minh 9A1
Giải hóa trang: Trần Phú Long 9A2
Giải lan tỏa: Phạm Hiếu Ngân 9A1
Bạch Châu Anh 9A1

❤ KHỐI THPT
Giải độc đáo: Nguyễn Đăng Hiếu 12A1
Giải hóa trang: Nguyễn Hồng Anh 12A1
Giải lan tỏa: Trần Nhật Minh Thư 10A1
Triệu Linh Nhi 10A1


❤️Một sân chơi đầy thú vị dành cho các VISer của chúng ta. Một lần nữa chúc mừng tất cả chúng ta

Top