Trang chủ Giới thiệu Quy định Tài chính QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIS)

QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIS)

01/01/2019 - 3:43 Quy định Tài chính bởi Truyền thông VIS

A.ĐỐI TƯỢNG:

Tất cả học sinh đang học tại hệ thống Liên cấp Tiểu học – THCS –THPT của Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (VIS)

B.THỜI GIAN THỰC HIỆN TÀI CHÍNH:

  1. Phí cơ sở vật chất đầu năm học: Hoàn thành nộp trước ngày 30/8 của năm học đó.
  2. Tiền đồng phục, học phẩm, phí hoạt động ngoại khóa: Hoàn thành nộp trước ngày 30/8 của năm học đó.
  3. Học phí, tiền phục vụ, ăn bán trú, ăn sáng, xe đưa đón học sinh: Đóng theo tháng, kì hoặc năm học.Thời gian nộp từ ngày 01 đến ngày 10 của đầu tháng học.
  4. Phương thức thanh toán:

– Thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam Đồng hoặc thẻ tại Văn Phòng nhà Trường.

– Hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau đây:

Đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ VIỆT NAM

  • 1410206022574 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội.
  • 8201116866999 – Ngân hàng Quân Đội (MB) – Chi nhánh Tây Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Tên học sinh + lớp + nội dung chuyển

C.QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN PHÍ:

1.Học phí:

– Học phí là khoản phí học được quy định trong năm học.

– Thời gian tính học phí trong một năm học được tính đủ là 10 tháng học.

– Học phí sẽ được tính 50% trên biểu phí quy định của năm học đó, nếu thời gian ngày đi học của Nhà trường trong tháng đó dưới 07 ngày học.

– Học phí sẽ được tính 100% trên biểu phí quy định của năm học đó, nếu thời gian ngày đi học của Nhà trường trong tháng đó từ 07 ngày học trở lên.

– Học phí sẽ không giảm trừ/hoàn trả với mọi lý do.

2.Phí ăn bán trú và ăn sáng:

– Phí bao gồm các bữa ăn: ăn sáng, sữa, ăn trưa và ăn nhẹ buổi chiều.

– Phí ăn được quyết toán một lần vào cuối năm học, dựa trên cơ sở ngày đi học của học sinh.

– Chỉ trả lại ngày nghỉ có phép bằng văn bản được gửi tới văn phòng trường hoặc tin nhắn xin nghỉ vào số điện thoại của Giáo viên chủ nhiệm trước 8:00 cùng ngày.

– Phí phục vụ bán trú sẽ được tính làm tròn tháng, không giảm trừ, không hoàn lại cho những ngày học sinh nghỉ, kể cả có phép, không chuyển nhượng.

3.Đồng phục:

– Được thu một lần trước khi nhập học, không hoàn lại trong mọi trường hợp.

4.Phí cơ sở vật chất đầu năm học:

– Được hoàn trả 100% khi có đơn xin nghỉ học hoặc chuyển trường trước ngày 10/08 của năm học đó.

– Được hoàn trả 50% khi có đơn xin nghỉ học và chuyển trường trước ngày 31/12 của năm học.

– Không được hoàn trả với bất kì lí do gì nếu chuyển sau ngày 01/01 của năm học đó, không có đơn xin chuyển theo thời hạn quy định hoặc bị buộc thôi học theo Quyết định kỉ luật của Nhà Trường.

– Những trường hợp miễn, giảm phí cơ sở vật chất; khoản phí này sẽ được giảm trừ vào tháng học đầu tiên của học kì II trong năm học.

5.Phí hoạt động ngoại khóa, phí học phẩm:

– Phí hoạt động ngoại khóa, học phẩm được thu 01 lần duy nhất vào đầu mỗi năm học theo biểu phí quy định của năm học đó.

– Phí hoạt động ngoại khóa sẽ được giảm trừ 50% nếu học sinh nhập học sau ngày 10/01 của năm học đó. Phí hoạt động ngoại khóa không hoản trả/không chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

– Phí học phẩm không được hoàn trả vì bất kì lý do gì.

6.Xe Bus trường học:

– Mức phí đăng kí đi xe 1 chiều bằng 70% của mức phí hai chiều cùng khoảng cách.

– Trường hợp học sinh đăng kí đi và về trên hai tuyến xe khác nhau sẽ được tính thêm phí phụ thu bằng 30% của mức đăng ký.

– Không hoàn lại cho những ngày học sinh nghỉ, kể cả có phép, không chuyển nhượng.

– Được hoàn trả lại hoặc trừ vào các khoản phí khác đối với trường hợp phụ huynh học sinh có văn bản hoặc email xác nhận ([email protected]) về việc dừng sử dụng dịch vụ trước 15 ngày dừng dịch vụ. Phí xe đưa đón được làm tròn tháng, kể từ ngày nhận được đơn ngừng cung cấp dịch vụ của Phụ huynh.

– Nhà trường bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ trong trường hợp học sinh hoặc gia đình không thực hiện đúng quy định dịch vụ đưa đón của Trường.

7.Các lệ phí khác (lệ phí phỏng vấn, ghi danh….):

– Các lệ phí khác sẽ được quy định thay đổi theo thông báo tuyển sinh của mỗi năm học.

– Các lệ phí khác không được hoàn trả trong mọi trường hợp

D.CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG

1.Quy định về nộp phí chậm:

Dưới 30 ngày: mức phạt chậm trả bằng 10.000 VNĐ/ngày.

Từ 30 đến 40 ngày: mức phạt chậm trả bằng 15.000 VNĐ/ngày.

Trên 40 ngày: mức phạt chậm trả bằng 20.000 VNĐ/ngày.

Sau 40 ngày kể từ thời hạn thanh toán, Nhà trường bảo lưu quyền xem xét tạm ngừng cung cấp dịch vụ nếu Phụ huynh học sinh không giải trình lý do chính đáng và được Nhà trường chấp thuận.

– Trong trường hợp học sinh nhập học giữa năm học, Phụ huynh học sinh cần nộp học phí và các khoản phí muộn nhất sau 03 ngày nhập học.

2.Quy định đối với học sinh nhập học giữa năm:

– Học phí và các khoản phí cần hoàn thiện muộn nhất sau 03 ngày nhập học.

– Học phí và các dịch vụ ăn bán trú, đưa đón sẽ được tính làm tròn tháng kể từ ngày nhập học/sử dụng dịch vụ.

3.Quy định đăng ký sử dụng dịch vụ xe đưa đón:

– Phụ huynh có nhu cầu đăng kí xe đưa đón cho con trong năm học cần đăng kí trước 15 ngày để đảm bảo được phục vụ dịch vụ tốt nhất.

– Đối với những trường hợp đăng kí bổ sung sử dụng dịch vụ, Phụ huynh cần đăng kí với Văn phòng Nhà trường trước tối thiểu 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng dịch vụ.

– Phí sử dụng dịch vụ được tính làm tròn tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ.

– Nhà trường bảo lưu quyền từ chối phục vụ dịch vụ xe đưa đón nếu trong trường hợp không thể phục vụ phát sinh đặc biệt.

– Phụ huynh cần thay đổi địa chỉ đưa đón, thông tin đưa đón, hình thức đưa đón hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cần đăng kí với Văn phòng bằng văn bản trước 07 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi hoặc ngừng sử dụng dịch vụ.

4.Quy định đối với học sinh chuyển trường hoặc bị buộc thôi học theo Quyết định kỉ luật của nhà Trường:

Nhà trường sẽ quyết toán đối với các khoản phí (làm tròn tháng), tính theo thời điểm chuyển trường của học sinh hoặc theo ngày Quyết định thôi học chính thức của Nhà trường.

                                                                                                TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                (đã kí)

                                                                                                HĐQT. Nguyễn Vinh Tâm                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top