Bài viết với từ khoá: Chương trình học

Trang chủ Chương trình học
13/01/2020 Thông báo tuyển sinh bởi Truyền thông VIS
🔎Cha Mẹ thân mến, những chú ngựa nhỏ 2014 đã sẵn sàng “tạm biết gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh”, để vào lớp 1 chưa? 🔎Cha Mẹ còn lo lắng không biết tâm lý con sẽ như thế nào? 🔎Con sẽ phản ứng như thế nào? 🔎Con sẽ tiếp nhận môi trường […]
17/02/2019 Chương trình học bởi Truyền thông VIS
Các môn học cơ bản đảm bảo theo chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tập trung dạy chuyên sâu cho các môn Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Dạy và học ngoại ngữ: Ngoài việc đảm bảo chương trình của Bộ, nhà trường xây dựng chương trình bổ trợ để phát triển […]
Top