Trang chủ Thông báo tuyển sinh VIS TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

VIS TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

08/04/2020 - 1:52 Thông báo tuyển sinh, Tuyển sinh bởi Truyền thông VIS

TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIS) TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

Hệ thống giáo dục liên cấp Tiểu học – THCS – THPT

A. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

‘Nhà Trường xét ưu tiên, tuyển thẳng với các học sinh đạt giải từ cấp Quận trở lên.

1. Tuyển sinh cấp Tiểu học:

  • Lớp 1: Học sinh đủ tuổi theo quy định và có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu Phụ huynh có thể đăng kí học chính thức cho con ngay sau khi có kết quả phỏng vấn.
  • Tuyển bổ sung lớp 2 đến lớp 4

2. Tuyển sinh cấp Trung học cơ sở:

  • Lớp 6: Xét tuyển học bạ Tiểu học, phỏng vấn và có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu
  • Tuyển bổ sung lớp 7, 8, 9

3. Tuyển sinh cấp Trung học phổ thông:

  • Lớp 10: Xét tuyển và có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫ
  • Tuyển bổ sung lớp 11 và 12

B. THỜI GIAN TUYỂN SINH:

  • Do ảnh hưởng của thời gian nghỉ kéo dài do dịch bệnh covid-19, Nhà trường liên tục tuyển sinh theo thời gian phù hợp với tình hình thực tế

C. CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM:

  • Cho gia đình có từ hai con học tại hệ thống nhà trường.
  • Nhiều voucher giảm học phí cho những học sinh đăng ký sớm

(*) Phụ huynh vui lòng liên hệ tới văn phòng nhà trường để được tư vấn kỹ hơn về chính sách.

D. CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ:                                                                                                    (đơn vị: VNĐ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top