Giá trị cốt lõi

 

Dũng Cảm để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, Dũng Cảm để trưởng thành mạnh mẽ trong cuộc sống. Dũng Cảm để đối diện với những điểm còn chưa tốt của bản thân mình, từ đó hoàn thiện nhân cách, năng lực. Dũng Cảm để tự mình dám bước tới những thành công. Tự Tin là tin vào chính bản thân mình, tin vào chính giá trị, những phẩm chất tốt đẹp tồn tại bên trong con người mình, tin vào những thành công, những thành quả mà mình đã đạt được trong quá khứ để vững bước đón nhận những thử thách mới trong tương lai; tin vào tài năng của mình, những ước mơ tốt đẹp mà mình theo đuổi và tin rằng dù có phải thất bại đi chăng nữa, mình vẫn có thể thực hiện được nó ở những lần sau.

 

Trung Thực là thành thực với mọi người và cả với chính mình, luôn tuân thủ đạo đức chân thật trong từng lời nói và hành động. Đó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất tạo nên giá trị của một con người chân chính. Chủ Động – có thể được hiểu là tự mình lập kế hoạch, thực hiện và chịu trách nhiệm với mọi vấn đề trong cuộc sống mà không chịu sự chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài.

 

Trách Nhiệm là việc bạn góp phần của mình vào công việc chung. Trách Nhiệm là đang thực hiện nhiệm vụ với lòng trung thực. Trách Nhiệm là đang sử dụng tiềm lực, tài nguyên của chúng ta để tạo ra những thay đổi tích cực. Sáng Tạo không phải là làm ra những thức khác thường hay vĩ đại đến đâu. Sáng Tạo chính là thông qua học tập, rèn luyện để đủ kiến thức, tư duy tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, trước tiên là cho chính mình.

 

Đoàn Kết sẽ tạo nên sức mạnh, sức mạnh của một tập thể bao giờ cũng lớn hớn sức mạnh của từng cá nhân riêng lẻ. Hoài Bão là những gì mà chúng ta hướng đến,theo đuổi trong một tương lai dài lâu. Hoài Bão là một mục tiêu cụ thể, cho dù có thể là vô cùng to tát, những bạn vẫn ôm ấp hy vọng là bằng những nỗ lực của mình thì sẽ có một ngày đạt được mục tiêu ấy, thực hiện hoàn tất công việc ấy.

 

Lòng Nhân Ái có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của mỗi con người và cả xã hội. Lòng Nhân Ái giúp cho con người xích lại gần nhau hơn, gắn kết bền chặt với nhau hơn. Năng Động hơn hết đó là khả năng thích ứng, khả năng giải quyết vấn đề và cải biến hoàn cảnh. Một người Năng Động trong học tập, công việc và cả cuộc sống là người biết lên kế hoạch và kiểm soát công việc trong mọi tình huống dù bất kể điều gì xảy ra.

 

Tính Kỷ Luật là sự tuân thủ thực hiện các nguyên tắc trong công việc và cuộc sống một cách nghiêm khắc nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong công việc và thành công trong cuộc sống. Hội Nhập – Điều không thể thiếu với sự định hình trong một thế giới phẳng: kỷ nguyên của kết nối toàn cầu, công nghệ và mạng xã hội, thương mại điện tử và cách mạng 4.0. Một xu thế tất yếu hiện nay.

Hệ thống Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam

Nếu bạn có thắc mắc hãy liên lạc với chúng tôi.