Trang chủ » bài học

bài học

TIẾT HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CỦA LỚP 1A4 VỚI BÀI HỌC ĂN UỐNG HÀNG NGÀY

TIẾT HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CỦA LỚP 1A4 VỚI BÀI HỌC ĂN UỐNG HÀNG NGÀY

Hôm nay, các con lớp 1A4 được trải nghiệm và khám phá kiến thức mới về thức ăn, đồ uống trong cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, các con đã học cách phân biệt được đâu là thức ăn, đồ tốt và an toàn cho sức khỏe cũng như cơ thể các con; đâu là […]

  • 04/05/2023
  • 187 lượt xem

Hệ thống Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam

Nếu bạn có thắc mắc hãy liên lạc với chúng tôi.