Trang chủ » bơi lội

bơi lội

GIẢI BƠI LỘI THƯỜNG NIÊN TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ VIỆT NAM

GIẢI BƠI LỘI THƯỜNG NIÊN TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ VIỆT NAM

Thực hiện kế hoạch của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nhà trường tổ chức Giải bơi lội thường niên VIS vào ngày 25 - 26/08 tới đây. 

  • 24/08/2022
  • 658 lượt xem

Hệ thống Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam

Nếu bạn có thắc mắc hãy liên lạc với chúng tôi.