Vietnam International School

Vì sao nên chọn VIS?

Cơ sở vật chất hiện đại

Cơ sở vật chất hiện đại

Đội ngũ giáo viên tâm huyết

Đội ngũ giáo viên tâm huyết

Bài viết mới nhất

CÙNG CÁC VISERS TÌM HIỂU VỀ MÂM NGŨ QUẢ VÀ TẠO HÌNH BẰNG ĐẤT SÉT
Ngày đăng: 22/02/2024

CÙNG CÁC VISERS TÌM HIỂU VỀ MÂM NGŨ QUẢ VÀ TẠO HÌNH BẰNG ĐẤT SÉT

Ngoài những tiết học Mỹ thuật trên lớp, các “cây cọ nhí” của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam còn có cơ hội trổ tài và học hỏi thêm nhiều kiến thức hơn nữa cùng CLB Mỹ thuật VIS. Hôm nay, tại CLB Mỹ thuật, các VISERS được tìm hiểu về mâm ngũ quả […]

Gương mặt tiêu biểu VIS

Nguyễn Vũ Thu Ngân - Đạt giải Đồng cấp Quận Cuộc thi VIOEDU

Nguyễn Vũ Thu Ngân - Đạt giải Đồng cấp Quận Cuộc thi VIOEDU

NGUYỄN VŨ THU NGÂN - LỚP 1A3

- Đạt giải Đồng cấp Quận Cuộc thi Đấu trường Toán học VIOEDU Năm học 2022 - 2023

Nguyễn Hạ Vi - Đạt giải Đồng cấp Quận Cuộc thi VIOEDU

Nguyễn Hạ Vi - Đạt giải Đồng cấp Quận Cuộc thi VIOEDU

NGUYỄN HẠ VI - LỚP 1A4

- Đạt giải Đồng cấp Quận Cuộc thi Đấu trường Toán học VIOEDU Năm học 2022 - 2023

Hoàng Huy Tùng - Đạt giải Đồng cấp Quận Cuộc thi VIOEDU

Hoàng Huy Tùng - Đạt giải Đồng cấp Quận Cuộc thi VIOEDU

HOÀNG HUY TÙNG - LỚP 1A4

- Đạt giải Đồng cấp Quận Cuộc thi Đấu trường Toán học VIOEDU Năm học 2022 - 2023

Nguyễn Vân Băng - Đạt giải cuộc thi Giao lưu HSG cấp Quận

Nguyễn Vân Băng - Đạt giải cuộc thi Giao lưu HSG cấp Quận

NGUYỄN VÂN BĂNG - LỚP 8A2

- Đạt giải Nhì cuộc thi Giao lưu HSG cấp Quận môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022
- Đạt giải Nhì cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp Tỉnh - Thành phố năm học 2020 - 2021
- Đạt giải Nhì cuộc thi Giao lưu HSG cấp Quận môn Tiếng Anh năm học 2020 - 2021
- Đạt giải Ba môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Giao lưu HSG khối 6, 7, 8 quận Hà Đông năm học 2022 - 2023

Hoàng Phượng Nhi - Đạt giải cuộc thi Giao lưu HSG cấp Quận

Hoàng Phượng Nhi - Đạt giải cuộc thi Giao lưu HSG cấp Quận

HOÀNG PHƯỢNG NHI - LỚP 8A2

- Giải Khuyến khích cuộc thi Giao lưu HSG cấp Quận môn Ngữ văn năm học 2021 - 2022
- Đạt danh hiệu HSG Xuất sắc năm học 2020 - 2021
- Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ Văn 8 Kỳ thi Giao lưu HSG khối 6, 7, 8 quận Hà Đông năm học 2022 - 2023

Thạch Anh Tú - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Thạch Anh Tú - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

THẠCH ANH TÚ - LỚP 11A1

- Đạt giải Nhất Tiếng Anh 11 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Lê Thu Trang - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Lê Thu Trang - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

LÊ THU TRANG - LỚP 10A5

- Đạt giải Nhì Lịch sử 10 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Bạch Châu Anh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Bạch Châu Anh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

BẠCH CHÂU ANH - LỚP 10A4

- Đạt giải Ba Địa lý 10 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Đỗ Quỳnh Anh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Đỗ Quỳnh Anh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

ĐỖ QUỲNH ANH - LỚP 10A3

- Đạt giải Nhì Địa lý 10 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Phùng Ngọc Khánh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Phùng Ngọc Khánh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

PHÙNG NGỌC KHÁNH - LỚP 10A4

- Đạt giải Ba Địa lý 10 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Đặng Chí Bằng - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Đặng Chí Bằng - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

ĐẶNG CHÍ BẰNG - LỚP 10A4

- Đạt giải Khuyến Khích Ngữ Văn 10 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Đỗ Khánh Thoa - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Đỗ Khánh Thoa - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

ĐỖ KHÁNH THOA - LỚP 10A3

- Đạt giải Khuyến Khích Ngữ Văn 10 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Trịnh Trang Anh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Trịnh Trang Anh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

TRỊNH TRANG ANH - LỚP 11A1

- Đạt giải Khuyến Khích Ngữ Văn 11 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Trang Minh Đức - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Trang Minh Đức - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

TRANG MINH ĐỨC - LỚP 11A1

- Đạt giải Khuyến Khích Tiếng Anh 11 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Nguyễn Hồng Khánh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Nguyễn Hồng Khánh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

NGUYỄN HỒNG KHÁNH - LỚP 10A2

- Đạt giải Khuyến Khích Ngữ Văn 10 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Lê Mai Anh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Lê Mai Anh - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

LÊ MAI ANH - LỚP 11A1

- Đạt giải Khuyến Khích Ngữ Văn 11 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Bùi Tuấn Hưng - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

Bùi Tuấn Hưng - Đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic cấp cụm

BÙI TUẤN HƯNG - LỚP 10A1

- Đạt giải Khuyến Khích Hóa học 10 Kỳ thi Olympic cấp cụm Khối 10 và 11 năm học 2022 - 2023

Nguyễn Cao Công Minh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

Nguyễn Cao Công Minh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

NGUYỄN CAO CÔNG MINH - LỚP 6A1

- Đạt giải Ba môn Toán 6 Kỳ thi Giao lưu HSG khối 6, 7, 8 quận Hà Đông năm học 2022 - 2023

Lê Nam Vinh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

Lê Nam Vinh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

LÊ NAM VINH - LỚP 7A2

- Đạt giải Ba môn Tiếng Anh 7 Kỳ thi Giao lưu HSG khối 6, 7, 8 quận Hà Đông năm học 2022 - 2023

Nguyễn Khánh Linh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

Nguyễn Khánh Linh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

NGUYỄN KHÁNH LINH - LỚP 6A2

- Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn 6 Kỳ thi Giao lưu HSG khối 6, 7, 8 quận Hà Đông năm học 2022 - 2023

Nguyễn Lê Phương An - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

Nguyễn Lê Phương An - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG AN - LỚP 6A2

- Đạt giải Khuyến khích môn Toán 6 Kỳ thi Giao lưu HSG khối 6, 7, 8 quận Hà Đông năm học 2022 - 2023

Nguyễn Ngọc Doanh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

Nguyễn Ngọc Doanh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

NGUYỄN NGỌC DOANH - LỚP 7A2

- Đạt giải Ba môn Tiếng Anh 7 Kỳ thi Giao lưu HSG khối 6, 7, 8 quận Hà Đông năm học 2022 - 2023

Nguyễn Phương Anh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

Nguyễn Phương Anh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

NGUYỄN PHƯƠNG ANH - LỚP 7A3

- Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn 7 Kỳ thi Giao lưu HSG khối 6, 7, 8 quận Hà Đông năm học 2022 - 2023

Phùng Khánh Linh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

Phùng Khánh Linh - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

PHÙNG KHÁNH LINH - LỚP 7A2

- Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn 7 Kỳ thi Giao lưu HSG khối 6, 7, 8 quận Hà Đông năm học 2022 - 2023

Vũ Đức Quang - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

Vũ Đức Quang - Đạt giải trong Kỳ thi Giao lưu HSG cấp Quận

VŨ ĐỨC QUANG - LỚP 6A2

- Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh 6 Kỳ thi Giao lưu HSG khối 6, 7, 8 quận Hà Đông năm học 2022 - 2023

Ngô Bá Vũ - Đạt 7.5 Ielts

Ngô Bá Vũ - Đạt 7.5 Ielts

NGÔ BÁ VŨ - 12A1 - NIÊN KHÓA 2019 - 2022

- 12 năm liền đạt danh hiệu Học sinh Giỏi
- Xuất sắc đạt 7.5 Ielts

Trần Quốc Tuấn - Đạt giải cuộc thi Giao lưu HSG cấp Quận

Trần Quốc Tuấn - Đạt giải cuộc thi Giao lưu HSG cấp Quận

TRẦN QUỐC TUẤN - LỚP 9A2

- Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Giao lưu HSG cấp Quận môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022
- Đạt giải Khuyến khích cuộc thi Giao lưu HSG cấp Quận môn Tiếng Anh năm học 2020 - 2021

Nguyễn Hồng Lam - Thành tích xuất sắc khen thưởng cấp Quận

Nguyễn Hồng Lam - Thành tích xuất sắc khen thưởng cấp Quận

NGUYỄN HỒNG LAM - LỚP 10A4

- Đạt giải Nhì cuộc thi HSG cấp Quận môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022
- Đạt thành tích Xuất sắc được khen thưởng cấp Quận
- Đạt học bổng liên cấp VIS 25% cả cấp THPT
- Đạt giải Nhất kỳ thi Học bổng đầu vào VIS năm học 2022 - 2023

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất đạt chuẩn

Cơ sở vật chất đạt chuẩn

Với mục tiêu giúp các con có môi trường học tập lành mạnh, vững chắc kiến thức, VIS sở hữu phòng máy tính, bể bơi trong nhà trường, sân bóng rổ, sân bóng đá,... để các con có thể trải nghiệm đa dạng các môn học.

Ảnh nhỏ 1
Ảnh nhỏ 2
Ảnh nhỏ 3
Ảnh nhỏ 4
Môi trường học tập hoàn hảo

Môi trường học tập hoàn hảo

Tiêu đề hình ảnh 1
Tiêu đề hình ảnh 2
Tiêu đề hình ảnh 3
Tiêu đề hình ảnh 4
Thầy cô tâm huyết với nghề

Thầy cô tâm huyết với nghề

Tiêu đề hình ảnh nhỏ trang 3
Tiêu đề hình ảnh nhỏ trang 3
Tiêu đề hình ảnh nhỏ trang 3
Tiêu đề hình ảnh nhỏ trang 3

Đối tác VIS

    Phụ huynh và các em học sinh quan tâm có thể đến thăm Vietnam International School để tìm hiểu thêm về ngôi trường hạnh phúc, học sinh thân thiện, thầy cô là những người truyền cảm hứng.

    Đăng ký liên hệ trường

    Đăng ký liên hệ trường
    Số zalo vis