Trang chủ » lễ hội

lễ hội

CHRISTMAS IS COMING TO VIS

CHRISTMAS IS COMING TO VIS

Noel (Lễ Giáng sinh) năm 2023 đang đến rất gần với chúng ta. Hòa chung không khí Giáng Sinh cùng với quan niệm toàn diện hơn về lễ hội và giao thoa văn hóa, trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam đã tổ chức một buổi lễ hội Noel đi vào chiều sâu, gắn với […]

  • 22/02/2024
  • 401 lượt xem

Hệ thống Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam

Nếu bạn có thắc mắc hãy liên lạc với chúng tôi.