Bài viết với từ khoá: thông báo

Trang chủ thông báo
13/08/2020 Thông báo bởi Truyền thông VIS
LƯU Ý: Phụ huynh có thể tải Tờ khai Y tế tại đây          
13/04/2020 Góc Phụ huynh, Thông báo, Tin tức, Tin tức & Sự kiện bởi Truyền thông VIS
Nhằm đảm bảo duy trì tốt công tác dạy học và chất lượng giáo dục trong tình hình hiện nay, thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (VIS) trân trọng thông báo tới các bậc Phụ huynh và các học sinh về việc Triển […]
Top