Trang chủ » tổng kết năm học

tổng kết năm học

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam tổ chức Lễ bế giảng năm học 2021 - 2022 nhằm tổng kết một năm học gặp nhiều khó khăn nhưng cũng có những thành tựu to lớn.

  • 06/06/2022
  • 359 lượt xem

Hệ thống Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam

Nếu bạn có thắc mắc hãy liên lạc với chúng tôi.