BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG CÙNG ĐẠI DIỆN GIÁO VIÊN CỦA VIS THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GẶP GỠ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023”

06/09/2023 188 lượt xem Tin tức VIS
Sáng nay (ngày 15/8), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc gặp gỡ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên bậc mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên qua Chương trình hội nghị trực tuyến “Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023”. Chương trình là dịp để Bộ trưởng thông tin về tình hình của ngành; chia sẻ, động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trong cả nước chuẩn bị năm học mới.
Ban Giám Hiệu cùng đại diện giáo viên trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam đã rất vinh dự khi được tham gia chương trình này. Có thể nói, đây là cơ hội để giáo viên của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam nói riêng và toàn thể nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục nói chung được biết rõ, được hiểu thêm một cách chính thống các thông tin về công việc, các quan điểm chỉ đạo của ngành, các lý giải về khoa học giáo dục trong tiến trình đổi mới. Đồng thời, được nói lên tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình công tác của mình.
Qua chương trình, Ban Giám Hiệu cùng giáo viên toàn trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam có thể rút ra được nhiều vấn đề, cũng như kinh nghiệm để phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường. Đồng thời, bảo đảm điều kiện về đội ngũ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chia sẻ:

Hệ thống Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam

Nếu bạn có thắc mắc hãy liên lạc với chúng tôi.