CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN CHỦ ĐỀ “TỰ HÀO TỔ QUỐC TÔI: CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/04/1975 – 30/04/2023”

09/05/2023 223 lượt xem Tin tức VIS
Nằm trong kế hoạch hoạt động Đoàn Đội năm học 2022 – 2023, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể các em học sinh, thầy cô giáo trong nhà trường nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước..
Xuất phát từ ý nghĩa đó, Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam tổ chức chào cờ chủ đề “Chào mừng 48 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/04/1975 – 30/04/2023).

Chia sẻ:

Hệ thống Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam

Nếu bạn có thắc mắc hãy liên lạc với chúng tôi.