Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam
Trụ sở chính tại Hà Nội : phường Dương Nội - quận Hà Đông - tp.Hà Nội
Điện thoại: 84-4-33581717 Fax:
Tài khoản: 1410 2060 22547 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Mỹ Đình.